Phi Hùng

Chuyên viên | phihung@venusland.vn
My details

Phi Hùng

Chuyên viên
manhhungbds

About Me

Là một chuyên viên tư vấn nhiều năm kinh nghiệm. Phân tích và tư vấn có chiều sâu cho người mua, giúp người mua có sự lựa chọn tốt nhất về các bất động sản.

Contact Me