Thanh Nga

Chuyên viên | thanhnga@venusland.vn

About Me

Là một nhân viên năng nổ, nhiệt tình. Khách hàng của Nga  đều rất hài lòng với thái độ phục vụ của Nga.

Contact Me