Category Archives: Chính sách quy hoạch

Thu hồi dự án Khu dân cư Điện Nam Trung

Th12 16, 2014
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu vừa quyết định chấm dứt việc ...

Bình Thuận: Mời thầu Dự án Nhà máy xử lý rác thành phố Phan Thiết v...

Th12 15, 2014
Dự án Nhà máy xử lý rác thành phố Phan Thiết có diện tích dự kiến 20ha, tổng ...